POUCZENIE BOGA WERSJA NR 1

10:09

Słuchajcie teraz słów Boga,
tego którego zwano Zeusem, Hernem Myśliwym,
Tammuzem, Apollem, Kurunosem, Lugiem, Ozyrysem,
Dionizosem i wieloma innymi mianami.
Tego którego Zwiecie Rogatym Bogiem.
Tego który jest Synem Matki i Kochankiem Matki.
Tego który umiera i rodzi się na nowo.

Albowiem Jam Jest Towarzyszem Pani i Dziecięciem Matki.
Jam Jest tym który żyje,
umiera i rodzi się na nowo,
to ja wołam do ciebie byś poznał mnie
a poznasz siebie.

Jam Jest Król Rogacz ,
Koroną Rogów Zwieńczony,
Pan Łowów.
Jam Jest
Namiętnością i Przyjemnością i Pogonią.
Jam jest Dzikością, lecz nie przemocą,
Wolny lecz nie szalony,
Znaj mnie i słuchaj przykazania które nadaję tobie.

Kochaj tych kogo tylko zapragniesz,
lecz pamiętaj nie krzywdź tych,
którzy w tobie zaufanie pokładają
I czyń swoją Wolę we wszystkim, póki ciebie lub innych to nie rani.

Jam Jest Jednością z Tą Która Jest Wszystkim,
przykazuję być ci zatem jednością z tymi których miłością darzysz,
albowiem wszystkie akty Miłości,Radości i Przyjemności
Twoimi są dla nas rytami.
Ja który żyję, umieram i rodzę się na nowo
przykazuję ci także oto byś znał moje przemiany
i świętował je przy pór roku zmianie.

Znaj Mnie w Zimie gdy rodzę się i wzrastam, Me narodziny celebruj.
Znaj Mnie na Wiosnę gdy Ziemia do Życia powraca
a Jam Jest Myśliwym. Celebruj Początek i Wzrost.
Znaj Mnie w Lecie gdy Natura się Spełnia
i gdy w Małżeństwo me zawarte jest z Tą z Którą Jestem Wszystkim,
Celebruj Miłość.
Znaj mnie w Jesieni porze gdy zbierasz plony,
a Ja poprzez Śmierć się spełniam,
co Nowe Życie daje. Przemianę Celebruj.

Znaj mnie takim jakim Jam Jest.
Tego Który żyje, umiera i żyje znowu,
celebruj przeze mnie Obrót Koła Przemian.
Odkryj Moje Misterium
albowiem Jam Jest
Synem Matki i Mężem Matki.
Jam Jest własnym Ojcem,
zrodzonym z mej własnej Śmierci.
I tako ty umrzeć musisz aby na nowo być zrodzonym.
Albowiem Jam Jest Jednością z Tą Która Jest Wszystkim,
a tyś jest
Jednością z Nami.

zdj znalezione w internecie

You Might Also Like

0 komentarze

Popularne Posty

Follow by Email

Obserwatorzy